Sjötransport- Material

Den levande skärgårdsön


Bygg & Snickeri Kymendö AB

Materialbåttransporter, lastar 4 – 40 ton på färja.

Mail: perrekymendo@hotmail.com
Perre Mobil 070-450 74 92


Bygg och Transport Kymendö AB

Material båttransporter med färja lastar 40 ton

Mail:rwahlstrombygg@gmail.com
Robert Mobil 070-627 68 83


Kymendö Båttaxi & Sjötransport AB

Uthyrning av små pråmar lätta att transportera på lastväxlare och materialtransporter

Mail: kymendoredovisning@telia.com
Mathias Mobil 070-826 13 06
Gun-Britt Mobil 070-946 13 56


Kymendö El och Transport AB

Transporter av material

Hemsida: kymendoel.se
Mail: kymendoel@kymendoel.se
Jonas mobil 070-826 23 83


Kymendö Gräv och Byggentreprenad AB

Materialtransporter med färja, 40 ton lastning.

Mail: kymendobygg-grav@hotmail.com
Micke Mobil: 0733- 600 070


Kymendö Plåtslageri och Byggnation AB

Material båttransporter med färja lastar 40 ton.

Mail: jockekymendo@hotmail.se
Joakim Mobil: 0733-600 057

Kymendö Skärgårdsbygg AB

Materialtransporter med färja 40 ton lastning

Mail: awahlstrombygg@gmail.com
Anders Mobil 070-547 58 51