Byggnationer

Den levande skärgårdsön

Vi utför nybyggnationer och renoveringar av hus, altaner, takomläggningar, grävarbeten och plåtslageri.

Bygger bryggor och konsolbryggor.


Bygg & Snickeri Kymendö AB

  • Nybyggnation och ombyggnader av hus, altaner, grävarbeten, byter tak samt materialbåttransporter, lastar 4 – 40 ton på färja.

Mail: perrekymendo@hotmail.com
Perre Hellberg Mobil 070-450 74 92


Bygg och Transport Kymendö AB

  • Bygger bryggor, konsolbryggor, altaner, ny – till och ombyggnader av hus, grävarbeten, material båttransporter med färja lastar 40 ton och sprängarbeten.

Mail:rwahlstrombygg@gmail.com
Robert Wahlström Mobil 070-627 68 83


Kymendö Gräv och Byggentreprenad AB

  • Bygger träbryggor, grävarbeten och materialtransporter med färja, 40 ton lastning.

Mail: kymendobygg-grav@hotmail.com
Micke Wahlström Mobil: 0733- 600 070


Kymendö Plåtslageri och Byggnation AB

  • Bygger hus, altaner, ny – till ombyggnationer av hus, plåtarbeten som tak, skorstenar, rännor mm, grävarbeten och material båttransporter med färja lastar 40 ton.

Mail: jockekymendo@hotmail.se

Joakim Aho-Wahlström Mobil: 0733-600 057


Kymendö Skärgårdsbygg AB

  • Bygger träbryggor, konsolbryggor, bygger ny-till och ombyggnader, bygger altaner, spränger sten, dykarbeten, grävarbeten samt materialtransporter med färja 40 ton lastning samt guidade turer på Kymendö och även på Ornö

Mail: awahlstrombygg@gmail.com

Anders Wahlström Mobil 070-547 58 51


Kymendö Service HB

Bygger och renoverar hus

Sanerar hus vid minkproblem

Mail: kymendoservice@telia.com
Hemsida: http://kymendo.se

Bo Wahlström Mobil: 0707-342 242      Eva Wahlström Mobil: 0707-342 243
Tele 08-501 54 265                Fax 08-501 543 85