Hur kommer du ut till Kymendö

Den levande skärgårdsön

Waxholmsbolaget

Ta buss 839 från Handen och framme i Dalarö tar du Waxholmsbåten från Dalarö Hotellbryggan  ut till ön. Det tar ca 20 min ut till Kymendö

Ta Nord och syd linjen som trafikerar Nynäshamn – Arholma stannar vid Kymendö.

Ta Waxholmsbåten från Strandkajen, Stockholm ut mot Utö, turen stannar vid Kymendö. Till Kymendö tar turen ca 2 timmar.

För turlista till Waxholmsbolaget se http://www.waxholmsbolag.se

Taxibåt

Du kan även hyra en taxibåt från oss på Kymendö:

Kymendö Service HB 070-734 22 43

Kymendö Gräv och Entreprenad AB 073-360 00 70

Kymendö Redovisning och Entreprenad AB 070-946 13 56

Gästhamn 

Kommer du med egen båt finns två  fina naturhamnar på ön. Den ena på Kymendös västra udde Persholmen mot Jungfrufjärden och den andra Kymendö sunds södra inlopp vid Rävskärsudd, Maren. Välj vilken som är bäst beroende på vinden,

Ett fåtal gästplatser för övernattning finns vid bensinstationen, vid grillen och a la cart. Frukost serveras på morgon om det beställs kvällen innan.

Övernattning och tält

Det finns inget boende eller camping hos oss. Tält är endast tillåten efter markägarens anvisning, vid Persholmesudd, och enligt Allemansrätten.

Bad och natur

Inga badplatser finns på ön, här gäller naturen som den är. Naturen består av lummiga hassel- och ekbackar, vild skog, branta klippor och vackra blomster- och sjöängar. Här finns många gamla och mäktiga ekar och flera rödlistade arter. Många stora fåglar svävar ofta över ön som havsörnar, hägrar, duvhök, ormvråk och andra rovfåglar. Ön är relativt orörd och här har får och kor betat på ön i århundrade och medverkat till ett vackert naturlandskap.

Hundar ska alltid hållas kopplade på ön och stäng alla grindar ni öppnar samt gå ej på åkrarna, det är vinterfoder till våra djur.

Grillning gäller efter Södertörns Brandförsvarsförbund, tel 08-721 23 26

Service

Affären, krogen och bensinmacken ligger brevid Ångbåtsbryggan. Öppen under helger vår och höst samt öppen hela sommaren. Där finns sopmajs och toaletter där. Vid affären finns även I-punkt( Informations-punkt). www.kymendo.se