Företag på Kymendö

Den levande skärgårdsön

Kymendö Gård HB

 • Försäljning av lammprodukter som lammskinn och lammköttlådor.
 • Uthyrning av sommarbåtplatser

Mail: kymendogard@hotmail.com

Mobil:  076-249 97 30    Tel: 08-501 540 10

Kymendö Varvet AB

 • Vinterförvaring av båtar
 • Båtutrustning
 • Sjötransporter med kranfärja ca 30 ton.
 • Båttaxi max 12 personer

Mail:info@kymendovarvet.se

Tel: 08-501 541 62  

Hemsida: http://www.kymendovarvet.se 

Kymendö Service HB

 • Bensinstation
 • Livsmedelsaffär
 • Carlssons Backficka
 • Krog
 • I-punkt.
 • Båttaxi max 12 personer
 • Bygger och renoverar hus
 • Sanerar hus vid minkproblem

Mail: kymendoservice@telia.com

Hemsida: http://kymendo.se

Bo Mobil: 0707-342 242      Eva Mobil: 0707-342 243

Tele 08-501 54 265                Fax 08-501 543 85

Förlaget – Rökorna HB

 • Försäljning av skärgårdslitteratur.

Hemsida: http://kymmendointernetbokhandel.se

Mail:rokorna.forlag@gmail.com

Mobil: 070-600 20 03

Bygg & Snickeri Kymendö AB

 • Bygger ny- till och ombyggnader av hus, altaner, grävarbeten, byter tak samt materialbåttransporter, lastar 4 – 40 ton på färja.

Mail: perrekymendo@hotmail.com

Perre Mobil 070-450 74 92

Bygg och Transport Kymendö AB

 • Bygger bryggor, konsolbryggor, altaner, ny – till och ombyggnader av hus, grävarbeten, material båttransporter med färja lastar 40 ton och sprängarbeten.

Mail:rwahlstrombygg@gmail.com

Robert Mobil 070-627 68 83

Kymendö Båttaxi & Sjötransport AB

 • Utför person (båttaxi) – och materialtransporter.

Mail: kymendoredovisning@telia.com

Mathias Mobil 070-826 13 06

Gun-Britt Mobil 070-946 13 56

Kymendö Plåtslageri och Byggnation AB

 • Bygger hus, altaner, ny – till ombyggnationer av hus, plåtarbeten som tak, skorstenar, rännor mm, grävarbeten och material båttransporter med färja lastar 40 ton.

Mail: jockekymendo@hotmail.se

Joakim Mobil: 0733-600 057

Kymendö El och Transport AB

 • Elektriker med båt samt transporter av material och personer.

Hemsida: kymendoel.se

Mail: kymendoel@kymendoel.se

Jonas mobil 070-826 23 83

Kymendö Gräv och Byggentreprenad AB

 • Bygger träbryggor, grävarbeten och materialtransporter med färja, 40 ton lastning.

Mail: kymendobygg-grav@hotmail.com

Micke Mobil: 0733- 600 070

Kymendö Redovisningsbyrå och Skogsentreprenad AB

 • Redovisning för Egen firma, Handelsbolag och Aktiebolag, Byte av boj -kätting- och dykarbeten, trädfällning, röjning av sly och träd.

Mail: http://kymendoredovisning@telia.com

Mattis Mobil:070-826 13 06      Gun- Britt Mobil 070-946 13 56

Kymendö Skärgårdsbygg AB

 • Bygger träbryggor, konsolbryggor, bygger ny-till och ombyggnader, bygger altaner, spränger sten, dykarbeten, grävarbeten samt materialtransporter med färja 40 ton lastning samt guidade turer på Kymendö och även på Ornö

Mail: awahlstrombygg@gmail.com

Anders Mobil 070-547 58 51